Naturen har brug for mere plads - også i byen

AAB har modtaget en henvendelse fra Riisvangen Fællesråd, som drejer sig om en undersøgelse af områdets biodiversitet. Vi har lovet at bringe budskabet videre til vores beboere i boligafdelingerne i Riisvangen.

Riisvangen Fællesråd har startet en undersøgelse og dokumentation af vores områdes biodiversitet og vil gerne bede alle beboere med små eller store haver eller grønne fællesarealer om at sende deres bidrag.

På Riisvangen Fællesråds hjemmeside ligger et skema udarbejdet af Aarhus Universitet, man gennemgår sin egen have og tæller point sammen, pointene skal indtastes på hjemmesiden i den zone, man bor i. Fællesrådet vil samle alle oplysningerne, så vi kan dokumentere de grønne værdier og åndehuller i vores boligområde.

Vi håber I har lyst til at bidrage?

 Fortæl gerne dine naboer om undersøgelsen, så vi får så mange point indsamlet, som muligt, og får gode argumenter i kampen mod ”fortætning”, højhusbyggeri, øget trafik og støj med den reviderede Helhedsplan for Randersvej, hvor høringsperioden slutter den 11. august

www Riisvangenfaellesraad.dk