Afdelingsbestyrelsens opgaver, roller og kompetencer

Lukket for tilmelding
Titel:
Afdelingsbestyrelsens opgaver, roller og kompetencer
Sted:
AABs mødelokaler, Langelandsgade 50
Dato:
26.okt. 2021 kl. 17:00
Status:
Lukket for tilmelding

Hvad er afdelingsbestyrelsens roller og ansvar? Hvordan kan afdelingsdemokratiet bruges til at påvirke udviklingen i afdelingen? Hvad betyder det, at være beboernes ”tillidsmand”? Hvor er snitfladerne til organisationsbestyrelsen og de ansatte?

Som afdelingsbestyrelsesmedlem kan det være mange spørgsmål af den type, man skal forholde sig til.

Vi tilbyder et kursus, som er en introduktion til nyvalgte i afdelingsbestyrelsen.

Formål
Formålet er, at give et overblik over mulighederne i afdelingsbestyrelsen og afdelingsdemokratiet. Kurset vil introducere de vigtigste rettigheder og pligter, samt give inspiration til arbejdet med at sikre, at afdelingen er rammen om et godt bomiljø.

Indhold og emner
Kurset fokuserer på såvel det formelle og det mere uformelle i afdelingsbestyrelsens arbejde, fx:

  • Hvem bestemmer hvad?
  • Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingen
  • Udvikling af afdelingen og engagementet
  • Samarbejdet med driften

Vi har inviteret konsulent Søren Madsen fra BL- Danmarks almene boliger til at undervise denne aften.

Der vil blive serveret en let anretning, drikkevarer og kaffe under arrangementet, som forventes afsluttet kl. 20.00.

Er du interesseret kan du tilmelde dig her i perioden mandag den 4. oktober kl. 10.00 til fredag den 15. oktober kl. 12.00.