Åbent-hus i afdeling 100 - Bindesbøll

Kom med indenfor i de helt unikke boliger i vores nye afdeling Bindesbøll i Risskov. Lørdag den 3. februar 2024 i tidsrummet mellem kl. 10-14 åbner vi op for flere lejligheder i én af opgangene i bebyggelsen. Her vil der være mulighed for at se forskellige lejlighedstyper med hensyn til størrelser og rumfordeling. Èn af boligerne vil være møbleret, så besøgende kan danne sig et indtryk af, hvordan en lejlighed eventuelt kan indrettes. 

Da byggeriet omfatter mange forskellige typer boliger og da byggeriet endnu ikke er afsluttet, er det et begrænset antal lejligheder vi kan tilbyde interesserede at komme ind og se. 

Interessen for byggeriet har gennem hele processen været stor og mange har efterspurgt huslejepriser, plantegninger og mulighed for at komme ind og kigge. Så vi forventer også et stort fremmøde den 3. februar til åbent-hus. Flere medarbejdere fra AAB vil være til stede og kan besvare spørgsmål fra besøgende.

Du finder os på adressen: Bindesbøll Allé 28, 8240 Risskov (se kort 2)

Meget begrænset p-pladser
Der er meget få parkeringsmuligheder, da området stadig er en byggeplads og flere områder vil være lukket af. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at komme enten gående, på cykel, med bussen eller letbanen. Nedenfor på  kort 1 kan adgangsvejene ind i området ses.

Bybus nr. 17 (mod Studstrup) standser ved stoppestedet Bækkelundsvej/Skovagervej. Derfra skal man gå ned ad Bindesbøll Allé (se kort 1)

Letbane L1 (mod Grenå) standser ved stoppestedet Risskov Strandpark, lige nedenfor bebyggelsen og hospitalsparken (se kort 1).

Kort 1 (angiver vej gennem bebyggelsen fra bus og letbane)

Kort 2 (viser i hvilken bygning og opgang der er åbent-hus)

Det er fotograf Jørgen Diwall, som har fotograferet og Mariann Johannesen (m15), som har indrettet lejlighederne.