Storskrald

Der kan være forskel på, hvordan du skal håndtere dit storskrald, afhængig af hvilken afdeling du bor i. Nogle af de større boligafdelinger har deres egen storskraldsstation, hvor du som beboer kan aflevere dit storskrald. Så sørger varmemesteren for at sortere det korrekt, og at det bliver afhentet.

Som regel skal beboere i boligafdelinger, som ligger indenfor Ringgaden selv samle og sortere deres storskrald og kontakte Varmeaffald.dk for afhentning af det. Har man en aftale om afhentning, vil det typisk skeindenfor 3 arbejdsdage. Afhentning af storskrald er gratis.

Er du i tvivl om din afdeling har en storskraldsstation, eller om du selv skal sortere og sørge for afhentning af storskrald, så kontakt din varmemester.

Dog er der nogle tommelfingerregler, som det vil være godt at kende, uanset hvilken afdeling du bor i.

Storskrald er affald, der ikke kan eller må være i beholderen til restaffald.

Sorter i klare sække
Læg hver type affald i en klar plastpose eller plastsæk, bundet med en knude eller snor. Det er et krav fra skraldemanden, så han kan se indholdet og aflevere det til den rigtige genanvendelse eller rette affaldsbehandling. Affald i papkasser, bæreposer og sorte sække tages ikke med.

Særligt om pap, cykler og gulvtæpper
Pap skal være foldet og bundtet. Cykler skal mærkes med ”storskrald”.
Gulvtæpper, max. 1,5 m, skal rulles sammen og have snor om. Ellers tager skraldemanden ikke dine genstande med.

Affald som ikke er omfattet af storskraldsordningen

  • bygge- og anlægsaffald, sanitet og køkkenelementer
  • døre og vinduer
  • haveaffald
  • skarpe genstande
  • husholdningskemikalier og bekæmpelsesmidler
  • lysstofrør og energisparepærer
  • medicinrester - skal afleveres på apoteket
  • småt brændbart skal i dagrenovationsbeholderen
  • træpaller

Denne type affald skal afleveres på en genbrugsstation.