DIREKTØR TIL AAB I AARHUS

AAB søger direktør med format og stærke værdier
Aarhus´ældste og største boligorganisation med 9.000 boliger søger engageret direktør, som kan lede en veldrevet organisation med ambitioner, en stolt kultur, socialt engagement og et levende beboerdemokrati.

Du bliver en del af en fremsynet organisation, som gerne markerer sig med interesse for og udvikling af almene boliger og udvikling af Aarhus.

Ansvar og opgaver
Direktøren har det overordnede ansvar for administration med kundeservice, drift, økonomi, IT, personalepolitik, nybyggeri og renoveringer, boligsociale helhedsplaner, indkøbsaftaler, overenskomster samt at imødekomme de lovgivningsmæssige og politiske krav og forventninger, der stilles til en almen boligorganisation.

Sammen med bestyrelsen varetager direktøren den overordnede strategiske ledelse af såvel forretnings- som foreningsdelen.

Som rådgiver og tæt samarbejdspartner for en juridisk og økonomisk ansvarlig bestyrelse, skal direktøren levere kvalificerede beslutningsoplæg og god involverende formidling af omfattende sager af juridisk og økonomisk men også politisk karakter.

Med ansvar for og i samarbejde med funktionschefer sikrer direktøren en fortsat prioritering mellem boligorganisationens mangeartede opgaver i drift, helhedsplaner, renoveringer, byggeri og udviklingsopgaver.

Stærk leder med organisatorisk engagement
Vi ønsker en leder, der kan styrke samspillet og sammenhængskraften mellem mange faglige ressourcer og afdelinger på forskellige lokationer. Du er en god og tillidsskabende sparringspartner og en uddelegerende frontfigur, der kan lede med og igennem ledere.

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, stærk økonomisk indsigt og gerne kendskab til den almene sektor el. erfaring fra anden politisk ledet organisation. Din ledelsesstil baserer sig på bred ledelseserfaring og lederuddannelse.

Stor berøringsflade og vigtige kommunikationsopgaver
Du er nysgerrig og bredt orienteret og kan med din personlige gennemslagskraft og imødekommenhed synliggøre AAB. Med tålmodighed mestrer du dialog og gode relationer internt i vores beboerdemokrati og eksternt med mange samarbejdspartnere på flere niveauer. Du har stærke kommunikative evner, du rækker ud og når andre mennesker.

Læs mere om stillingen og profilen ved at klikke på blokken til højre. Her finder du også en dateret tidsplan for ansættelsesprocessen. Stillingen søges besat ultimo 2022 el. primo 2023.
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte partner Gitte Hodde, BAGLÆNS på gho@baglaens.dk eller telefon 2141 3032.

AAB Aarhus er Jyllands største boligorganisation med 9.000 lejemål og 60 boligafdelinger. Vi er 166 medarbejdere fordelt på Kundeservice, Sekretariat, Økonomi, Projekt, fire Driftscentre, Udvikling & IT samt Kulturhus Herredsvang.