Byggeri og boliger

Vores boliger er vores største aktiv. Nybyggeri lægger beslag på store arealer og rigtig mange ressourcer og er kilde til en stor CO2-udledning. Der er et stort potentiale for at bygge og renovere mere miljø- og klimavenligt ved at genbruge byggematerialer og ved at vælge de mest bæredygtige, nye materialer. 

Der er en tendens til at vi har  flere m2 til rådighed pr. beboer i vores boliger, samtidig med at flere vælger at bo alene i boligen. 
Derfor skal vi gentænke samspillet mellem beboer og bolig, så vi bruger og bor på færre m2 og i højere grad udnytter de m2 vi allerede har, så flere kan få glæde af dem.

DERFOR SKAL VI:

  • Vælge certificerede og bæredygtige byggematerialer, som lever op til de højeste standarder
  • Vi skal tilstræbe at gå foran og være med til at skubbe til en bæredygtig udvikling i vores boligmasse
  • Certificere nybyggeri til guld efter DGNB-standarden
  • Fremme genbrug af byggematerialer
  • Stille krav til vores samarbejdspartnere og leverandører
  • Opføre flere attraktive, mindre boliger som dækker mange forskellige behov
  • Øge mulighederne for fælles anvendelse, som understøtter social trivsel og giver større mobilitet fra store til mindre boliger.