Natur og biodiversitet

Naturen er trængt og flere tusinde arter er kritisk truet i Danmark og det skyldes overvejende at deres levesteder er forsvundet med intensivt land- eller skovbrug med brug af sprøjtemidler, fældning af levende hegn og dræning af naturlige vandhuller. 

Der er et stort potentiale for at skabe mere "vild med vilje" og levesteder for nogle af vores truede arter, fx. ved at etablere flere områder med vilde planter, grønne korridorer, vandhuller og lade gamle udgåede træer stå som levesteder for insekter og fugle.

DERFOR SKAL VI:

  • Anvende opsamlet regnvand til at etablere vandhuller eller oversvømmende arealer til glæde for insekter og dyr.
  • Etablere flere områder med vilde planter i forskellige former.
  • Lade store og gamle træer stå, også når de dør, så de fungerer som insekthoteller.
  • Etablere kvashegn af grenafklip og kompostbunker med bioaffald og græsafklip, som kan anvendes til dyrkning af køkkenhaver.
  • Etablere stenbunker og insekthoteller til skjul for insekter og dyr.
  • Informere beboerne om tiltagene og følge op på arterne, så beboerne føler det nytter noget.