Energi og ressourcer

Vi bruger energi i form af strøm, varme og brændstof til vores køretøjer og maskiner.

Og for alle tre former gælder det, at produktionen af energien og brugen af brændstofferne udleder CO2 til atmosfæren. Det skaber klimaforandringer, som kan blive katastrofale for hele planeten. Der er brug for, at vi som menneskehed meget hurtigt får bragt CO2-udledningerne fra vores energiforbrug ned. Det kan vi gøre på to måder: Vi kan spare på energien og vi kan bruge energi, som ikke udleder så meget CO2 til atmosfæren. 

DERFOR SKAL VI:

  • indføre et redskab til bæredygtighedsledelse, fx. DGNB 
  • energirenovere vores bygninger og anlæg
  • være netto-selvforsynende til elforbruget i fælles faciliteter, fx. ved at producere egen strøm ved hjælp af solceller
  • udfase fossile brændsler i vores driftsorganisation og i stedet bruge el (senest i 2030)
  • bevidstgøre vores beboere gennem kommunikation og nudging om eget forbrug og motivere til at nedsætte det.