Gennem workshops med både beboervalgte, chefgruppen og medarbejdere har strategien taget form og en række indsatsområder er udvalgt til at have fokus på i strategiperioden 2024-27.

Formålet med strategien er at skabe en retning og vise hvor og hvordan AAB vil arbejde for miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige løsninger i strategiperioden og i fremtiden.

Strategiens mange indsatser vil for hvert enkelt skulle omsættes i en projektstruktur med flere analyser, herunder økonomi, indhentning af ekspertviden, udpegning af ansvarlige osv. 

Det er ambitionen og målet at AAB skal kunne følge udviklingen indenfor indsatsområderne og se hvordan vi hele tiden bliver bedre, klogere og mere bæredygtige.