Falck-abonnement

Hvis din afdeling er omfattet af AAB's Falck-abonnement, dækker det alle beboere i din afdeling.

Det giver beboerne nogle fordele:

  • Nøgleservice
    Hvis du låser dig ude, skal du kontakte Falck, som sørger for en låsesmed. Vær opmærksom på, at du ikke selv må kontakte en låsesmed. I givet fald skal du selv betale regningen.

  • Strakskørsel
    Strakskørsel omfatter siddende kørsel ved pludselig opstået sygdom til og fra skadestue, læge, lægevagt, tandlæge, tændlægevagt, kiropraktorvagt og klinisk tandtekniker. Der er ubegrænset kørsel og dækker alle medlemmer af husstanden, som bor i boligen. 

  • Psykologisk krisehjælp ved ulykker og pludseligt dødsfald i familien.

  • Mulighed for at udvide dit personlige Falck-abonnement, så du kan blive transporteret frem og tilbage til hospitalet, hvis du får en sygdom, der kræver regelmæssig behandling.

Når du får brug for Falcks assistance, så kontakt Falck Danmark A/S, 70 10 70 33.

Har du brug for en ambulance, ring 112.