Hvilke boligafdelinger er ikke tilmeldt AABs falckordning

Nedenstående boligafdelinger, er ikke tilmeldt AABs falckordning:

  • afd. 11 - Riisvangen I
  • afd. 12 - Riisvangen II
  • afd. 17 - Vorrevangen I
  • afd. 19 - Vorrevangsparken
  • afd. 31 - Postgården
  • afd. 56 - Nøddeskrænten
  • afd. 61 - Skovkollegiet
  • afd. 66 - Skæring Bæk
  • afd. 67 - Risskov Brynet