Klager

Når man bor tæt sammen, kan det næsten ikke undgås at der opstår smågnidninger. Vi opfordrer til, at du taler med den nabo, der er årsag til at du vil klage, før du indsender en klage. De fleste gange vil en venlig samtale kunne løse problemerne.

Hvis du vil klage over en nabo, skal klagen være skriftlig og du skal sende den til vores hovedkontor. Du kan både sende din klage pr. mail  til: klagesag@aabnet.dk eller bruge den digitale klageblanket her på siden.

Vær opmærksom på, at du kan ikke klage anonymt og at klager altid skal være skriftlige.

Du kan altid vælge at sende din klage direkte i beboerklagenævnet. Det koster 147,- kr. (2020) at få en sag optaget i beboerklagenævnet.

Hvis du vil klage over din forbrugsopgørelse, lejlighedssyn eller andet som har med din bolig gøre, så kan du også udfylde den digitale blanket eller sende din klage til: klagesag@aabnet.dk

En klagesag kan efter sagsbehandling i AAB gå videre til enten

  • Beboerklagenævnet
  • Boligretten

AABs jurister har telefontid alle hverdage ml. kl. 10-12 på tlf. 89 31 31 10.