AABs strategiplan for 2022-2023

Organisationsbestyrelsen har udarbejdet en ny strategiplan for perioden 2022-2023: Èt AAB - styrkelse af samarbejde og fællesskab.

For at lykkedes med at folde strategien ud i hele organisationen, dvs. både til medarbejdere og beboervalgte; er der iværksat en række tiltag. Det har indtil nu afstedkommet to meget vellykkede formandsmøder, hvor deltagerne gennem workshops skulle omsætte strategien til deres hverdag. Medarbejderne er i gang med en lignende proces.

Der bliver særligt arbejde med at bevare den gode tone, bedre kommunikation og respekt for hinanden.

Alle workshops er blevet kyndigt faciliteret af mediator Anne Buhl.

Det er tanken, at den nye strategi skal danne ramme om den kommende repræsentantskabsweekend i oktober 2022.

Du kan læse strategiplanen her.