Arbejder i boligen under Corona pandemien

Grundet Covid-19 foretages der nogle særlige forholdsregler i forbindelse med reparationer i boligen:

  • Får en beboer besøg af en servicefunktionær, skal beboeren enten forlade boligen eller opholde sig i et andet lokale, så længe besøget varer.
  • Servicefunktionæren vil være i ført mundbind og engangshandsker
  • Beboer og servicefunktionær skal under besøget overholde myndighedernes afstandskrav om 2 meter, også når beboeren lukker servicefunktionæren ind i sin bolig.
  • AAB´s eksterne samarbejdspartnere i boligen, som f.eks. VVS-installatører, håndværkere o.lign. skal iagttage sædvanlige gældende Corona forholdsregler, som f.eks. krav om afstand og god håndhygiejne.

Der kan løbende ske ændringer i forholdsreglerne, så hold dig opdateret her på siden.