Afd. 100 - Bindesbøll har været sendt i udbud og vinderen er fundet

Det blev MT Højgaard som gik med opgaven, at omdanne 18.500 m2 fredet og bevaringsværdigt byggeri fra 1852(Det gamle Psykiatriske Hospital i Risskov) til 231 almene boliger. Opgaven består hovedsaligt af indvendig aptering – dvs. udførelse af indvendige elementer som skillevægge, flisearbejde, køkkener m.m.

I alt fire firmaer deltog i prækvalifikationen, hvor et af kriterierne var erfaring med fredet byggeri.

Arbejdet påbegyndes 1. september 2022 og forventes færdigt efteråret 2024.