Digital kommunikation

AAB tager endnu et skridt ind i den digitale verden.  1. oktober 2020 overgår AAB primært til digital kommunikation med vores beboere. Det vil sige, at vi som udgangspunkt kommunikerer via e-Boks eller på mail.

Beboerne vil blive varslet om overgangen til digital kommunikation ved et husstandsomdelt brev.

I henhold til lov om leje af almene boliger § 5, stk. 3, er der få undtagelser, hvor kommunikationen ikke vil foregå digitalt, og det er følgende dokumenter:

-          Påkrav (f.eks. rykkere i forbindelse med manglende betaling af husleje)

-          Opsigelser eller ophævelser

Har du spørgsmål til overgangen til digital kommunikation, er du velkommen til at kontakte AAB på bolig@aabnet.dk.