Direktør Anders Rønnebro har opsagt sin stilling

Anders Rønnebro har opsagt sin stilling som direktør i Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus.

Efter mere end 19 år på posten har Anders Rønnebro valgt at stoppe som direktør i AAB med udgangen af maj måned 2022.

I hans direktørtid har AAB været inde i en voldsom udvikling på mange områder. Anders Rønnebro har etableret og gennemført en helt ny virksomhedskultur som bl.a. har omfattet en ny og klar ledelsesstruktur med direktør og funktionschefer, ny driftsstruktur med etablering af Servicecentre og en omfattende effektivisering og digitalisering af forretningsgange i organisationen.

Desuden har der under Anders Rønnebros virke opført en lang række af nye ungdoms- og familieboliger af en særlig høj kvalitet, og hvoraf flere er DGNB certificeret. Anders Rønnebro har under sin ansættelse været formand i BLs 5. kreds i perioden 2014-20 og været medlem af forretningsudvalget i BL i samme periode.

”Jeg fylder 63 år til sommer og det kan mærkes. Det er nok de færreste, der gør sig klart, hvad det kræver at være direktør i en almen boligorganisation. Jeg har valgt at stoppe, mens jeg stadig har kunnet leve op til de mange krav”, udtaler Anders Rønnebro.

Bestyrelsesformand Dan Christensen udtaler: ” Vi havde gerne set, at Anders Rønnebro var fortsat i nogle år endnu, men vi respekterer hans beslutning. Anders Rønnebro har tjent AAB godt, og han har formået at udvikle boligorganisationen til det den er i dag. Vi ønsker ham god vind fremover.”

Organisationsbestyrelsen er nu gået i gang med at finde en afløser.