Fuldmagter til afdelingsmødet

Hver husstand kan medbringe tre fuldmagter til afdelingsmødet. (Det vil sige, at hvis husstanden består af fire personer, kan husstanden stadig max. medbringe tre fuldmagter).

Fuldmagterne skal være generelle og gældende til alle forslag. Det skal tydeligt fremgå af fuldmagterne, til hvem de er udstedt (navn og adresse), og hvem fuldmagtsgiver er (navn og adresse) samt underskrift fra fuldmagtsgiver.