Fusk med VH rekvisition

Det kan ikke betale sig, at sælge VH rekvisitioner. Det er både ulovligt, og man risikerer at miste sin bolig. Det kan en af AABs beboere bekræfte.

Der er netop faldet dom i en sag i boligretten, hvor en beboer i AAB forsøgte at sælge en VH rekvisition på en købs- og salgsside på facebook. En snarrådig beboer så annoncen, hvor en VH rekvisition på 2300, - kr. var sat til salg til højeste bud over 1300,- kr., og henvendte sig til sit servicecenter. Så rullede sagen.

Sælger tilbød tilmed at tage med køber ud og handle malervarer, for at undgå at køber evt. fik problemer i forretningen. Det vidner naturligvis om, at beboeren ikke har handlet i god tro, men har været bevidst om, at salget var ulovligt.
Penge på vedligeholdelsekontoen tilhører naturligvis lejemålet og IKKE beboeren. Og derfor må pengene ikke overdrages til andre personer eller bruges til andre formål end vedligeholdelse i boligen.

AAB ophævede som konsekvens beboerens lejemål. Men fordi beboeren gjorde indsigelse mod det, endte sagen i boligretten. Nu er der afsagt dom, og den fastslog, at beboeren skal fraflytte sit lejemål i AAB.

Du kan læse mere om hvad vedligeholdelseskontoen er, og hvilke regler der er for brug af den på www.aabnet.dk. Her kan du også finde en forhandlerliste over, hvor du kan bruge VH rekvisition.