Har du mistanke om brud på persondatasikkerheden?

Har du mistanke om brud på persondatasikkerheden, skal du straks give besked til Sekretariatet i AAB. Du skal skrive til GDPR@aabnet.dk.  Sekretariatet vil herefter vurdere, hvorvidt bruddet skal anmeldes til Datatilsynes. 

I databeskyttelsesforordningen defineres et brud på følgende måde:

Et brud på sikkerheden, der føres til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Det er særdeles vigtigt, at Sekretariatet hurtigst muligt bliver orienteret om et evt. brud, da et brud som udgangspunkt skal anmeldes til Datatilsynet uden unødig forsinkelse og senest 72 timer efter vi er blevet bekendt med bruddet.