Kursreguleringer giver ikke anledning til bekymring

Medio september 2022 ændrede Staten driftsbekendtgørelsen i forhold til regnskabsmæssig behandling af kurstab og kursgevinster på værdipapirbeholdningen (obligationer).

Hvad betyder det for vores boligafdelinger?
AAB har som alle andre, der ejer obligationer, meget store negative kursreguleringer. Det skyldes, at renten generelt er steget i samfundet, og derfor falder kurserne på vores obligationer. Disse negative kursreguleringer er dog penge vi får tilbage, når kurserne igen stiger.

Tidligere var kursreguleringer en del af afdelingernes udgifter, og havde man store tab, ville afdelingerne ende med store underskud og dermed større huslejestigninger, som følge af det.

De nye regler betyder heldigvis, at kursreguleringen IKKE skal være en del af et underskud. Beløbet fratrækkes afdelingernes opsparede henlagte midler og med årene, når kurserne stiger igen, vil pengene stille og roligt komme tilbage til afdelingerne.