Nye P-regler ved administrationen i Langelandsgade

Fra fredag den 10. september 2021 gælder der nye parkeringsregler for p-pladsen ved administrationen
i Langelandsgade 50. Fra den dato må ansatte og eksterne gæster hos AAB kun parkere på de p-pladser,
der ligger før den gule stiplede linie midt på pladsen. Nærmere bestemt - de p-pladser som ligger forrest
på p-pladsen og nærmest administrationsbygningen. Det er således ikke tilladt, at parkere efter den gule
stiplede linie midt på pladsen og nærmest afd. 25 - Klostervangen. Ialt råder AAB over 25 p-pladser til
ansatte og eksterne gæster på denne p-plads.
 
 
Eksterne gæster i administrationen
Eksterne gæster eller beboervalgte som har møder i administrationen længere end 1/2 times varighed,
skal fremover ved ankomst registrere deres bil med registreringsnummer ved p-standeren i Kundeservice
eller p-standeren ved personaleindgangen. Der skal ikke længere anvendes p-billetter.
 
 
Alle besøgende i administrationen kan frit bruge de p-pladser AAB råder over uden registrering,
hvis besøget ikke varer mere end 1/2 time. Husk da p-skiven i forruden.