Prisstigning på varmen i Aarhus

I forbindelse med at Kredsløb har varslet en ganske betydelig stigning i prisen på varme i deres forsyningsområde, har vi været nødsaget til at regulere på vores aconto opkrævninger fra 1. januar 2024 og frem. Det gælder alle boligafdelinger i Aarhus Kommune, undtaget afd. 65 - Æblelunden.

Der vil ske en stigning i den månedlige aconto i en del af de afdelinger, hvor vi allerede har varslet en ændring, med udsendelse af årets forbrugsregnskaber. I den første beregning vi lavede, var der lagt en smule luft ind til eventuel prisstigning; men vi må desværre konstatere at den faktiske stigning, bliver væsentligt højere end først antaget.

Vi er i gang med at beregne det rigtige niveau for prisstigningen, og eventuelle varslinger om forhøjelse, bliver udsendt i løbet af oktober og november måned. Hvis du ikke har hørt fra os inden udgangen af november, er det fordi, vi regner med at det nuværende aconto niveau, kan dække prisstigningen.

I afdelingerne 06, 19, 20, 21, 22, 32, 35, 36, 38, 39, 50 og 60 har vi endnu ikke udsendt årets forbrugsopgørelser, så her har vi nået at tage stilling til prisstigningen og udsender derfor en korrekt varsling af ny aconto, når forbrugsregnskaberne udsendes i løbet af oktober måned.

Alle beboere der afregner direkte med Kredsløb, skulle allerede have fået direkte besked.

Du kan læse mere om prisstigningerne på kredsløbs hjemmeside - kredslob.dk.

Boligafdelingerne i Hørning.
Der er endnu ikke meldt noget endeligt ud vedr. prisstigning fra Skanderborg–Hørning Fjernvarme. Men de forventer også en stigning, dog langt fra lige så høj som i Aarhus.

Vi holder naturligvis øje med vores beregninger, for at sikre os, at der ikke også her skal laves nye beregninger. Men p.t. forventer vi, at de reguleringer der er lavet med årets forbrugsregnskaber, kan dække prisstigningen.