Der blev stemt JA

 Ved en urafstemning i afd. 37 - Herredsvang stemte beboerne JA til et renoveringsprojekt, hvor boligerne får nye lukkede altaner og ny boligventilation. Renoveringen forventes påbegyndt i 2022. Du kan følge projektet her på siden.