Saldo på din VH-konto

I forbindelse med at vi har fået et nyt administrationssystem, vil det fremover ikke fremgå af din huslejeopkrævning, hvad saldoen på din vedligeholdelseskonto er.

Du kan altid henvende dig til dit servicecenter for at få oplyst saldoen på din vedligeholdelseskonto.