Udlejning af din bolig gennem Airbnb

Mange danskere vælger i dag at leje en privat bolig gennem Airbnb i stedet for at bo på hotel ved ferie- og udlandsophold. Og tilsvarende har mange danskere fundet ud af, at det er en god idé at udleje egen bolig til andre og på den måde tjene lidt ekstra. Men for lejere er det ifølge loven  ikke tilladt.

Det handler om, at du som lejer skal have skriftlig tilladelse til at leje hele eller dele af dit lejemål ud til andre fra ejeren af boligen – i det her tilfælde AAB. Endvidere er lejer erstatningsansvarlig for evt. skader og uforsvarlig adfærd fra personer, man har givet adgang til lejemålet. Og det er simpelt hen ikke i praksis muligt at administrere for så korte perioder, som der vil være tale om ved udlejning via Airbnb.

Til gengæld kan du som lejer, fremleje op til halvdelen af boligens beboelsesrum under visse forudsætninger, der bl.a. handler om antallet af personer, der bor i lejemålet og lejebeløbets størrelse. Hvis du ønsker at fremleje en del af dit lejemål, skal du udfylde en ansøgning om fremleje  og afvente AABs  svar på ansøgningen.

Du finder ansøgningsblanketten her.