Udsendelse af forkert girokort

Ved en fejl er der desværre blevet udsendt girokort med huslejeopkrævning for oktober måned, uden at boligstøtten er blevet fratrukket.

Fejlen er nu blevet rettet, men det har desværre ikke været muligt at stoppe de først udsendte girokort.

Alle beboere, som betaler deres husleje via girokort, vil derfor modtage to girokort. Det er girokortet med forfaldsdato den 3. oktober 2023 der er det korrekte. 

Beboere som allerede har betalt med det først tilsendte girokort, bedes kontakte en medarbejder i Økonomi.

Vi beklager fejlen.