Vi har fået ny sekretær

Katrine Just er startet i stillingen som sekretær i Sekretariatet. Hun bliver et vigtigt bindeled mellem administrationen, beboervalgte og bestyrelsen i forbindelse med afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder bestyrelsesmøder m.m.. Hun skal også assistere med forskellige ad hoc opgaver i Sekretariatet. Katrine har tidligere været direktionssekretær ved bl.a. Terma, Aarhus Business College og Arla.

Katrine kan kontaktes på kju@aabnet.dk eller 89313105.