A-ordning og B-ordning

A-ordning

Under A-ordningen flytter du ind i en bolig, hvor lofter og vægge er nymalede. Du skal selv vedligeholde boligen ved at male lofter, tapetsere og male vægge, træværk og radiatorer og behandle gulvene, mens du bor i boligen.
Når du flytter, deler du/afdelingen udgiften til, at AAB udfører en normal istandsættelse af boligen.
Fordelingen afhænger af, hvor længe du har boet i boligen. Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelsen – over en periode på otte år og fire måneder. Det svarer til 1 procent pr. måned i 100 måneder. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelsen, kan du altså flytte udgiftsfrit – bortset fra eventuelle udgifter til misligholdelse, som du altid skal afholde udgifterne til.

Normalistandsættelsen omfatter nødvendig:

• Maling af lofter
• Maling/tapetsering af vægge
• Rengøring

Der sker ikke nogen normalistandsættelse, hvis boligen fremstår nyistandsat. Boligafdelingen betaler for eventuel afrensning af gammelt tapet.
Hvis boligafdelingen i øvrigt ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.

B-ordning

Under B-ordningen overtager du en bolig, der normalt ikke er nyistandsat, og hvor der er ofte ind- og fraflytning samme dag.

Du indbetaler hver måned via huslejen et fast beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Du tilrettelægger selv vedligeholdelsen, mens du bor i boligen. Boligorganisationen udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til at dække faktiske materiale- og håndværkerudgifter. Overstiger udgifterne beløbet på din vedligeholdelseskonto, skal du selv betale differencen.

Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og du får ikke dækket udgifterne til eget arbejde. AAB laver stikprøvekontrol af vedligeholdelsesarbejdet. Hvis afdelingen ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.

Når du flytter, skal boligen ikke istandsættes – bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse.