Når din bolig skal synes

Boligsyn - din fordel                    

Når du flytter ind i din nye bolig, laver vi et indflyningssyn. Her gennemgår du og en medarbejder fra AAB sammen din bolig for fejl og mangler, og vi laver en synsrapport.

Du får en mangelliste, hvor du kan skrive fejl eller mangler, som du opdager i dagene efter indflytning. Mangellisten skal du aflevere senest 14 dage efter lejemålets begyndelse. Hvis du afleverer mangellisten for sent, skal du selv betale for at få udbedret fejl og mangler.

Når du flytter, laver AAB et fraflytningssyn af din bolig den første hverdag i måneden eller den første hverdag efter den 15. i måneden. På baggrund heraf laver vi en synsrapport. 

Ved A-ordning udfører AAB en normalistandsættelse af din bolig de sidste 14 dage af din lejeperiode. Det indebærer typisk maling af vægge og lofter samt rengøring efter håndværkerne. Ved B-ordning udbedrer AAB kun misligeholdelse i boligen, efter du er flyttet. Er gulve eller andet misligeholdt, skal du selv betale for istandsættelse og udbedring.
Du skal tømme og rengøre din bolig inden fraflytningssynet.

Hvis den nye lejer skal overtage noget af dit private indbo, skal du udfylde en blanket til overdragelse af privat indbo. Erklæringen skal du aflevere senest otte dage før fraflytningssynet.

Efter du er flyttet, sender vi dig en flytteopgørelse, som omfatter:

  • Indbetalt depositum eller indskud
  • Forbrugsafregning
  • Eventuelle regninger for istandsættelse og manglende huslejeindbetaling
  • Eventuelle regninger for udbedring af misligeholdelse

Du modtager din flytteopgørelse cirka 4-6 uger efter din frigørelsesdato.