Når du flytter ud

Når du flytter, er der forskel på, om din boligafdeling har vedligeholdelsesordningen A eller B. Du kan læse mere om A- eller B-ordning her.

Hvis din bolig er omfattet af A-ordning, sætter AAB din bolig i stand, i det omfang det er nødvendigt. Vi udfører arbejdet indenfor de sidste 14 dage af din lejeperiode.

Hvis din bolig er omfattet af B-ordning, udbedrer AAB kun eventuel misligholdelse i boligen. Vi udfører arbejdet, efter du er flyttet.

Bemærk ved B-ordning: Vedligeholdelseskontoen lukker, når du opsiger din bolig. Derfor er det vigtigt, at du løbende sørger for at vedligeholde vægge og gulve.

Dog har du mulighed for at reservere et beløb på din vedligeholdelseskonto, inden du opsiger boligen til arbejder i boligen. Det forudsætter, at arbejdet er udført inden fraflytningssynet.

Når du opsiger din bolig, indkalder vi dig til et fraflytningssyn. Ved fraflytningssynet laver vi en fraflytningsrapport om, hvad der skal udføres i boligen.

Laver du en aftale med ny lejer om overdragelse af eksempelvis gardiner, skal I udfylde og indsende en overdragelseserklæring. Erklæringen skal du aflevere senest 8 dage før fraflytningssynet.

Vi sender dig en flytteopgørelse, efter du er flyttet. I flytteopgørelsen bliver afregnet:

  • Indbetalt depositum eller indskud
  • Forbrugsafregning
  • Eventuelle regninger for istandsættelse og manglende huslejeindbetaling
  • Eventuelle regninger for udbedringer af misligeholdelse

Vi sender din flytteopgørelse cirka seks uger efter din frigørelsesdato.

Du er forpligtet til at fremvise din bolig for interesserede, der har fået den tilsendt i tilbud. For at undgå mange fremvisninger kan du vælge at holde åbent-hus.

Du kan læse mere om dine forpligtelser ved fraflytning i din boligafdelings vedligeholdelsesreglement.