Fremleje og boliggarantibevis

Du har mulighed for at fremleje din bolig, hvis du i en begrænset periode skal fraflytte.
Du kan fremleje din bolig helt eller delvis. Fuld fremleje kan du gøre i op til 2 år og skal flytte midlertidigt på grund af 1) sygdom, 2) studie 3) forretningsrejse eller 4) midlertidig ansættelse. Delvis fremleje kan du ansøge om, hvis du ønsker at udleje et værelse til en anden person.

Når du fremlejer din bolig, er det stadig dig, der har ansvaret for boligen, herunder

  • at huslejen bliver betalt 
  • at husordenen bliver overholdt
  • at boligen ikke misligholdes

Generelle regler omkring fremleje

  • Ved fremleje må du ikke kræve højere husleje end den, du selv betaler. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, og højest 1 person pr. beboelsesrum.
  • Ved delvis fremleje må du udleje højest halvdelen af din bolig. Dvs en 3 værelses bolig, må du udleje 1 værelse. 
  • Fremlejeren kan ikke overtage boligen, hvis du opsiger din lejekontrakt
  • Hvis du vil fremleje en ungdomsbolig, kan din boligorganisation kræve dokumentation for, at fremlejetageren er studerende

Boliggarantibevis

I stedet for at fremleje, kan du fraflytte helt og købe et boliggarantibevis. Med dette garantibevis kommer du foran i boligkøen, hvis du inden for 3 år efter du er flyttet ønsker at flytte tilbage til en lignende bolig i samme område.