Indflytning

Nogle boligafdelinger i AAB har A-ordning andre har B-ordning. A-ordning betyder, at du får en fuld istandsat bolig ved indflytning. Til gengæld skal du betale 14 dages husleje, for den periode som din bolig istandsættes i, når du fraflytter. 

B-ordning betyder, at du ikke får en fuldt istandsat bolig ved indflytning. Til gengæld skal du heller ikke aflevere en fuldt istandsat bolig, når du flytter.

Den dag du flytter ind i din nye bolig laves et indflyttersyn. Her gennemgår I sammen din bolig for fejl og mangler, og der laves en synsrapport.

Du får en mangelliste, hvor du kan skrive fejl eller mangler, som du evt. ser i dagene efter indflytning. Mangellisten skal du senest aflevere 14 dage efter den dato der står i din lejekontrakt -  dvs. datoen for lejemålets begyndelse. Hvis du afleverer mangellisten for sent, skal du selv betale for at få udbedret fejl og mangler.

Du kan læse mere om dine vedligeholdelsesforpligtigelser i din boligafdelings vedligeholdelsesreglement.