Når du flytter ind

Nogle boligafdelinger i AAB har A-ordning andre har B-ordning.

A-ordning betyder, at du får en fuld istandsat bolig, når du flytter ind. Til gengæld skal du betale 14 dages husleje for den periode, hvor din bolig istandsættes.

B-ordning betyder, at du ikke får en fuldt istandsat bolig, når du flytter ind. Til gengæld skal du heller ikke aflevere en fuldt istandsat bolig, når du flytter.

Den dag, du flytter ind i din nye bolig, laver vi et indflytningssyn. Her gennemgår vi sammen din bolig for fejl og mangler og laver en synsrapport.

Du får en mangelliste, hvor du kan skrive fejl og mangler, som du opdager, i dagene efter du er flyttet ind. Mangellisten skal du aflevere senest 14 dage efter datoen for lejemålets begyndelse. Hvis du afleverer mangellisten for sent, skal du selv betale for at få udbedret fejl og mangler.

Du kan læse mere om dine vedligeholdelsesforpligtigelser i din boligafdelings vedligeholdelsesreglement på afdelingens hjemmeside.