Anmeldelse af dødsbo

Ved dødsfald opfordrer vi dig som pårørende/værge til at opsige den afdødes bolig hurtigst muligt.

Vi lejer boligen ud så hurtigt som muligt, så boet kan blive frigjort fra lejemålets forpligtelser før tid jf. opsigelsesvarslet. 

  • Ved indflytning før den 1. marts 2011 er der to måneders opsigelse frem til den 1. i en måned.
  • Ved indflytning efter den 1. marts 2011 er der tre måneders opsigelse frem til den 1. i en måned.

Du skal skrive formularen under med MitID. Er du fritaget for MitID, kan du udfylde og printe blanketten og til sidst skrive den under.