Overdragelse af privat indbo

Overdragelseserklæringen skal være os i hænde senest 8 dage før datoen for fraflyttersynet.
Ved overskridelse af denne frist, skal du betale for at få dit efterladte private indbo fjernet. Beløbet vil blive fastsat ved fraflyttersynet.

Vi gør opmærksom på, at rengøring ikke kan overdrages til ny lejer. 

Formularen fungerer som følger:
Du indtaster dine opslysninger, samt indflytters navn og mailadresse. Derefter noteres hvad der ønskes overdraget. Der kan ikke overdrages andre ting end anført i afkrydsningslisten.
Når du klikker videre vil du møde et underskriftmodul. Når du har underskrevet med NemID vil der blive sendt en mail til den indtastede mail på indflytter der ligeledes skal underskrive. Formularen er ikke gældende, før begge underskrifter er tilføjet dokumentet.