Slid og ælde eller mislighold?

Et lejemål bliver naturligt slidt med tiden. Bor du i et lejemål med A-ordning, bliver det istandsat ved fraflytning. Med B-ordning vil du have mulighed for løbende at vedligeholde lejemålet i boperioden ved at trække på lejemålets vedligeholdelseskonto.

Når du flytter fra lejemålet, hæfter du ikke for almindeligt slid og ælde i lejemålet, der blot skyldes den daglige brug. Det kan fx være falmet maling og småridser. Derimod hæfter du som fraflytter for mislighold i lejemålet. Det vil sige skader som følge af:

  • Fejlagtig brug
  • Fejlagtig vedligeholdelse
  • Uansvarlig adfærd med det lejede i øvrigt

Hvis lejemålet ikke fremstår rengjort ved dit fraflytningssyn, kategoriserer vi det også som misligholdt. Se fotoeksempler på mislighold her.
Eksemplerne er kun vejledende. Hvis du er i tvivl inden din opsigelse, er du altid velkommen til at kontakte AAB og aftale et boligtjek.

Du hæfter ikke for mislighold og skader, som er nævnt i din indflytningsrapport eller noteret i din fejl- og mangelliste.