At bo alment

Du bor alment - og hvad så?

Dine rettigheder og særlige fordele er:

  • Du kan deltage på afdelingsmødet og påvirke beslutninger i din boligafdeling.
  • Du må modernisere og forbedre din bolig.

Særlige fordele ved at bo i AAB

AAB gør det billigt for dig at flytte ind og ud af din bolig.

Vi har både A- og B-ordning i boligafdelingerne. B-ordning betyder, at du ikke flytter ind i en fuldt istandsat bolig, men at du heller ikke skal aflevere en fuldt istandsat bolig, når du flytter igen. Ved A-ordning flytter du ind i en fuldt istandsat bolig.
Du kan læse mere om A- og B-ordning her.

AAB tilbyder beboerne et Falck-abbonoment med særlige fordele

Abonnementet giver dig følgende fordele:

  • Du skal ikke betale for en låsesmed, hvis du har låst dig selv ude.
  • Du bliver kørt gratis på skadestuen ved akut opstået skade.
  • Du har ret til psykologisk krisehjælp ved pludseligt dødsfald i familien.

Du kan finde oplysninger om abonnementet i din boligafdelings vedligeholdelsesreglement, som du finder på din afdelings hjemmeside.