Støj

Når du bor i lejlighed, er det naturligt, at der er forskel på lyde fra dig selv og dine naboer. Synes du, din nabo spiller for højt, har en gøende hund eller en støjende plæneklipper - så tag en snak med ham eller hende. De fleste udfordringer imellem naboer løses ved en venlig snak og ved at gøre opmærksom på problemet.

Hvis du efter flere henvendelser til din nabo stadig oplever støj, kan du klage til AAB.

Husk, at højlydte fester og skænderier, der gør dig utryg, er en politisag. I de tilfælde skal du altså ringe til politiet.

Begræns din egen støj

  • Overhold ordensreglementet.
  • Vær ekstra opmærksom på støj i aften og weekender.
  • Luk vinduer og døre, når du har gæster eller spiller musik.

Varsl altid dine naboer i god tid, når du fx skal holde fest eller have afhøvlet gulve.