Støj

Når du bor i lejlighed er det naturligt, at der er forskel på lyde fra dig selv og dine naboer. Derfor er det en god ide at være rummelig, selv om du selv er meget stille. Synes du din nabo spiller for højt, har en gøende hund eller en støjende plæneklipper - så tag en snak med ham eller hende. De fleste udfordringer imellem naboer løses ved en venlig snak, og ved at gøre opmærksom på problemet.

Hvis du efter flere henvendelser til din nabo stadig oplever støj, kan du klage til AAB.

HUSK at højlydte fester, skænderier der gør jer utrygge er en politisag. Der skal altså ringes til politiet i de tilfælde.

Begræns din egen støj

  • overhold ordensreglementet
  • vær ekstra opmærksom på støj i aften og weekender
  • luk vinduer og døre, når du har gæster eller spiller musik

Det er altid en god ide, at varsle naboerne i god tid,  når du skal holde fest eller der skal afhøvles gulve!