Forandringer i boligen - egenfinansieret råderet

Du har mulighed for at lave forskellige forandringer i din bolig. Du skal selv betale for dette, og du får ikke pengene tilbage, når du flytter. Nogle forandringer må forblive i boligen, mens andre forandringer skal føres tilbage til det oprindelige, når du flytter. Det kalder vi reetablering.

Nogle forandringer i boligen resulterer i en huslejestigning, en såkaldt merleje. Det vil sige, at sparer op til vedligeholdelse eller senere udskiftning af forandringsarbejdet gennem din husleje.

Du skal altid ansøge og have en godkendelse fra dit servicecenter, før du må begynde at lave forandringsarbejder i din bolig. Udfyld ansøgningsblanketten i boksen til højre.

I boksene til højre kan du se, hvilke forandringer der medfører godtgørelse, merleje, krav om reetablering, og hvilke der ikke gør.
Materialet i boksene til højre er inspirationsmateriale til, hvilke forandringsarbejder du eventuelt har mulighed for at få udført.
Vær opmærksom på, at vi altid vurderer en ansøgning om forandringer i din bolig udfra din konkrete bolig. I nogle boliger kan nogle forandringer udføres, mens de i andre boliger ikke kan udføres.