Forandringer inde i boligen - egenfinansieret råderet

Som lejer kan du lave forskellige forandringer inde i din bolig, som du selv betaler. Ved forandringer får du ikke godtgørelse for de forandringsarbejder, du har foretaget i  boligen ved fraflytning. Nogle forandringer må forblive i boligen, mens andre forandringer skal føres tilbage til det oprindelige, når du fraflytter. Det kalder vi reetablering.

Nogle forandringer i boligen resulterer i en huslejestigning, en såkaldt merleje. Man sparer så at sige gennem huslejen op til vedligeholdelse eller senere udskiftning af forandringsarbejdet.

Du skal altid ansøge og have en godkendelse fra dit Servicecenter, før forandringsarbejder må påbegyndes i din bolig. Udfyld ansøgningsblanketten i boksen til højre.

I boksene til højre kan du se, hvilke forandringer der medfører godtgørelse, merleje, krav om reetablering, og hvilke der ikke gør.
Materialet i boksne til højre er inspirationsmateriale til, hvad man evt. kan få lavet af forandringsarbejder.
Vær opmærksom at en ansøgning om forandringer i boligen altid vurderes udfra din konkrete bolig. I nogle boliger kan nogle forandringer lade sig gøre, i andre boliger kan det ikke lade sig gøre.