Forandringer uden godtgørelse, med merleje og uden krav om reetablering

Du kan lave forandringsarbejder i din bolig, hvor du ikke får godtgørelse for arbejdet, når du flytter, hvor der sker huslejestigning (merleje), og som du ikke skal føre tilbage til det oprindelige (reetablere), når du flytter. Disse er:

Køkken 
  • Afsætningsplade til fx varme gryder, fx af marmor eller granit
  • Montering af vinyl/linoleum på gulvet
 Bad
  •  Installering af badekar
Andet
  • Påmontering af sikringsfolie på glas/vinduer
  • Isætning af låge på teknikskab
  • Montering af ekstra stikkontakt
  • Montering af stødtrin (nye) på trappe
  • Installering af lysspots (fast belysning i loftet)
  • Udskiftning af døre til anden type, fx. skydedør, fransk dør og foldedør