Forandringer uden godgørelse, uden merleje og med krav om reetablering

Du kan lave forandringsarbejder i din bolig, hvor du ikke får godtgørelse for arbejdet, når du flytter, hvor der ikke sker huslejestigning (merleje), og som du skal føre tilbage til det oprindelige (reetablere), når du flytter. Disse er:

  • Fjernelse af dørtrin
  • Montering af klikgulv