Forbedringer uden merleje

Nedenfor kan du se, hvilke forbedringer du undtagelsesvis må foretage i din bolig, hvor du modtager godtgørelse uden merleje og uden krav om reetablering ved fraflytning:

Bad Modernisering af badeværelse (nyt)
Køkken  Opsætning af køkken 1:1 (nyt) 
Hulmur Udskiftning af hulmursisolering 1:1 (1-plans- og familiehuse/villaer)