Modernisér din bolig - kollektiv råderet

Du har mulighed for modernisere dit køkken, bad og bryggers via den kollektive råderet, hvis afdelingsmødet har vedtaget ordningen.  

Du har mulighed for at modernisere din bolig via den kollektive råderet. Der findes forskellige ordninger, og den kollektive råderet er en af dem. Den kollektive råderet kan bruges i køkken, badeværelse og i boliger med bryggers, hvis din boligafdeling har vedtaget ordningen. 

Ordningen bygger på, at boligafdelingen lånefinansierer arbejdet. Og de beboere, der får moderniseret deres bolig, betaler deres andel af lånet tilbage over huslejen i lånets løbetid. Derudover får du et tilskud fra vedligeholdelsesplanen. Det betyder, at du ikke har penge op af egen lomme, men tilbagebetaler din modernisering via huslejen over en årrække.  

Moderniseringslånet for køkken og bryggers skal du betale tilbage over 15 år, mens du for badeværelse skal betale det tilbage over 20 år. Ordningen er bygget på så din modernisering får et tilskud fra afdelingen på 40% af moderniseringens pris. Lånebehovet er altså de resterende 60% af sagen. Hertil kommer også en rente på lånet, som fastsættes i den konkrete sag.   

Har din boligafdeling sagt ja til ordningen, eller er din boligafdelings bestyrelse allerede i gang med at forberede et forslag til jeres afdelingsmøde? 

Du kan læse mere om, hvilke muligheder i afdelingens råderetskatalog eller vedligeholdelsesreglement, din afdeling har vedtaget.

Her på siden kommer, der meget snart en digital blanket, som du skal udfylde når du ansøger om moderniseringsarbejder i din bolig via den kollektive råderet.

Her kan du se hvilke afdelinger, der allerede har vedtaget ordningen om kollektiv råderet, og hvilke afdelinger, der har planlagt at gøre det.