Opsigelser af kælderrum og garager

Hvis du vil opsige dit kælderrum eller garage, skal du udfylde og underskrive en opsigelsesblanket. Vi gør opmærksom på, at blanketten skal underskrives med NemID. Er du fritaget for NemID, kan du udfylde og printe blanketten, og derefter sætte din underskrift på dokumentet.

Kælderrum og garager har 1 måneds opsigelse frem til den 1. i en måned.