Sådan stiller du forslag til afdelingsmødet

Du kan stille forslag om forhold, du ønsker at få ændret i din boligafdeling. Forslagene kan fx handle om nye legeredskaber, miljøtiltag eller ændringer til vedligeholdelses- eller ordensreglementet eller råderetskataloget.

Alle beboere, som har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, kan stille forslag.

Forslagene skal sendes skriftligt til administrationen (forslag@aabnet.dk) eller via Beboerappen  og i god tid, og senest 3 uger inden afdelingsmødet. Forslag, der indsendes efter fristen, kan først behandles på næste års afdelingsmøde.

Du kan indsende forslag til afdelingsmødet hele året, og vi opfordrer til, at du indsender forslaget så tidligt så muligt. På den måde kan vi på bedste vis hjælpe dig med forslaget og forberede det til afdelingsmødet, fx udarbejde et prisoverslag for eventuelle arbejder.

Når du stiller forslag til afdelingsmødet, er det vigtigt, at man kan stemme ja eller nej til det. Forslaget bør være så konkret som muligt, så dine medbeboere ved. hvad forslaget indebærer.


Et eksempel på et forslag, man kan stemme ja eller nej til:
•”Jeg foreslår, at vores fælles redskabsskure i gårdhaven males sorte, næste gang disse vedligeholdes.”

Eksempel på et forslag, man ikke kan stemme ja eller nej til:
•”Jeg foreslår, at redskabsskurene er grimme, fordi malingen skaller af.”

Hvis et indsendt forslag er uklart, er en meningstilkendegivelse eller er uforståeligt, vil administrationen i AAB kontakte forslagsstilleren og herigennem forsøge at kvalificere forslaget.

AAB opfordrer forslagsstilleren til at orientere sig i afdelingens reglementer eller spørge afdelingsbestyrelsen til råds, inden forslaget fremsendes.

En uge før afdelingsmødet udsendes de indkomne forslag, som skal til afstemning på afdelingsmødet, til alle  beboere i afdelingen.

AAB opfordrer ligeledes til, at forslagsstilleren præsenterer sit forslag på selve afdelingsmødet. På den måde har mødedeltagerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til forslaget. På mødet præsenteres administrationens eventuelle kommentarer og øknomiske beregninger til forslaget. Herefter stemmer mødedeltagerne om forslaget.