Sådan opretter du en vedligeholdelsesrekvisition

Med en vedligeholdelseskonto sparer lejere, som bor under B-ordning, hver måned via huslejen op til vedligeholdelsesarbejder i boligen. Den skal bruges til at holde din bolig i god stand i boperioden. 

Pengene kan du bruge til at male, hvidte eller tapetsere vægge og behandle gulve. Og det skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Du kan se, hvor mange penge der står på kontoen på Beboerweb eller beboerapp'en. Når du har sagt dit lejemål op, har du ikke længere adgang til beboerweb og vedligeholdelseskontoen.

For at bruge pengene på kontoen, skal du udfylde en vedligeholdelsesrekvisition på beboerweb eller beboerapp'en. Den kan du bruge, når du skal købe maling og gulvbehandling.

Vær opmærksom på at bor du i en afdeling der har skiftet fra B-vedligeholdelsesordning til A-vedligeholdelsesordning, skal AAB godkende arbejdet før det påbegyndes. Du kan derfor i udgangspunktet ikke selv lave en vedligeholdelsesrekvisition. Kontakt venligst dit servicecenter for nærmere aftale.

Se her, hvordan du laver en vedligeholdelsesrekvisition på beboerweb.

Vedligeholdelsesrekvisitionen bliver automatisk sendt til den forhandler eller håndværker, du vælger at købe hos. Forhandlerlisten kan du se på beboerweb. Forhandleren afregner direkte med AAB's administration. Det vil sige, at du ikke selv skal lægge pengene ud.

Vælger du at handle hos en anden forhandler, end dem AAB har en aftale med, skal du selv lægge ud for købet. Du vil efterfølgende få beløbet refunderet af AAB via din huslejeopkrævning.

Læs mere om proceduren her, hvis du selv har lagt pengene ud.

Når du holder boligen i god stand, slipper du for at skulle betale for misligholdte gulve og vægge, når du fraflytter. Så det er en god idé at bruge pengene fra vedligeholdelseskontoen – det betaler sig.

Kontrol af arbejde udført for vedligeholdelsesmidler
AAB er forpligtet til at kontrollere, om malerarbejdet eller gulvbehandlingen er udført tilfredsstillende og vil løbende foretage stikprøvekontroller. Hvis AAB vurderer, at arbejdet ikke er håndværksmæssigt korrekt udført, kan du risikere selv at skulle betale for materialerne. Har du bestilt en ekstern håndværker til arbejdet, får denne først betaling, når arbejdet er korrekt udført. Hvis du vil gøre brug af midler fra vedligeholdelseskontoen, kræver det, at du giver AAB adgang til din bolig med henblik på at efterse det udførte arbejde.

Hvis du selv har købt maling og malet, vil vi fokusere på:

  • Er det indkøbte maling i lejemålet.
  • Er lejemålet malet.
  • Er der malet ud på gerigterne.
  • Er arbejdet udført i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelsesreglement (fx stemmer glanstype og farvevalg overens med afdelingens vedligeholdelsesreglement).

Hvis malerarbejdet/gulvarbejdet er udført af et firma, vil kontrollen fokusere på:

  • Er der kun udført følgende typer arbejde: maling, hvidtning og tapetsering eller gulvbehandling.
  • Er der sammenhæng mellem arbejdets kvalitet og pris.
  • Er arbejdet udført håndværksmæssigt korrekt.

Særligt ved fraflytning
Når du opsiger din bolig, lukker vedligeholdelseskontoren. Dog kan du reservere beløb på din vedligeholdelseskonto til arbejder i boligen, hvis reservationen sker inden du opsiger den, og hvis arbejdet er udført inden fraflytningssynet.  

Har du spørgsmål til brug af vedligeholdelseskontoen eller til vedligeholdelsesrekvisitionen, er du velkommen til at kontakte dit servicecenter.