Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen kan anvendes af alle medarbejdere, ledelsesmedlemmer, beboere og beboervalgte eller andre med tilknytning til boligorganisationen.

Whistleblowerordningen kan bruges af enhver, som ønsker at anmelde en begrundet mistanke eller bekymring om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i AAB.

Særligt for ansatte gælder det, at forhold, som drejer sig om generel utilfredshed, løn, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, brug af kontorartikler mv. skal ikke indberettes her, men skal i stedet indberettes til nærmeste leder.

Læs mere om hvilke forhold du kan indberette og om hvem, der kan foretage indberetninger, her: https://aabnet.integrityline.com/frontpage

Ønske du at foretage en indberetning, foregår det ligeledes via ovenstående link. Indberetning kan foretages anonymt.