Whistleblowerordning

Alle medarbejdere, ledelsesmedlemmer, beboere, beboervalgte og andre med tilknytning til boligorganisationen kan bruge whistleblowerordningen.

Whistleblowerordningen kan bruges af enhver, som ønsker at anmelde en begrundet mistanke eller bekymring om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i AAB.

Særligt for ansatte gælder det, at forhold, der drejer sig om generel utilfredshed, løn, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om eksempelvis sygefravær, rygning, alkohol og brug af kontorartikler ikke skal indberettes her, men til nærmeste leder.

Læs mere om, hvilke forhold du kan indberette, og hvem der kan indberette her: https://aabnet.integrityline.com/frontpage

Ønsker du at lave en indberetning, skal du bruge linket ovenfor. Du kan lave en indberetning anonymt.